Dienstverlening

HRQ Personeelsadvies richt zich op dienstverlening in de volle breedte van het HRM-vakgebied. Onder het kopje 'achtergrond' kunt u al meer lezen over de expertise van HRQ Personeelsadvies. Hieronder worden een aantal onderwerpen nader toegelicht. Wanneer u meer wilt weten over deze of andere onderwerpen, dan horen wij dit uiteraard graag van u. Ook kunnen alle mogelijkheden doorgesproken in een persoonlijk gesprek.  

Begeleiding van organisatieveranderingen

Stilstand = achteruitgang!

Om uw organisatie op niveau te houden betekent dit dat u voortdurend aan het veranderen bent. Dit kunnen veranderingen zijn in producten of processen, maar het kunnen ook veranderingen betreffen op organisatorisch niveau. Deze veranderingen zullen al dan niet van invloed zijn op uw personeelsbestand of de gemoedstoestand van uw personeel.

In een tijd van recessie worden organisaties veelal gedwongen om nog eens goed naar hun organisatie te kijken. Dit kan betekenen dat de organisatie anders moet worden ingericht en dat dit ook personele consequenties heeft (reorganisatie).
Echter ook als het goed gaat met uw organisatie, blijft het van belang om regelmatig uw personeelsbestand onder de loep te nemen. Is uw organisatie nog optimaal ingericht? Ligt de focus bij iedereen goed? Staan alle neuzen de goede kant op?

Wilt u hierbij de juiste begeleiding ontvangen? Wij beschikken over veel kennis en ervaring op dit gebied en kunnen samen met u de (on)mogelijkheden bekijken en bespreken.

Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden

Lastig voor iedere ondernemer; een medewerker die onvoldoende functioneert, iemand die iedere dag te laat komt of niet mee wil in wat u voor ogen heeft met uw organisatie. Veelal is het niet het eerste doel om iemand te gaan ontslaan, het kan echter op een gegeven moment wel zo ver komen. En hoe beter u op zo’n moment voorbereid bent, hoe beter het natuurlijk is.

Allereerst wilt u uw medewerker natuurlijk weer op de rit krijgen. Daartoe zal er vaak wel wat meer nodig zijn (en verwacht worden) dan alleen de boodschap richting uw medewerker dat hij/zij het allemaal maar beter moet gaan doen. Het is de vraag wat er aan de hand is, hoe het komt dat uw medewerker 'het niet voor elkaar krijgt' en hoe er samen gewerkt kan worden aan de gewenste verbeteringen.

Wilt u daarnaast advies in het opbouwen van een dossier? Hebt u een juridisch getinte vraag? Trek aan de bel en wij zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij hebben ervaring met allerlei vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied, variërend van officiële waarschuwingen, het opstellen van verbetertrajecten tot aan ontslag op staande voet.

Arbeidsrechtelijk advies kan daarnaast ook gaan over contracten / overeenkomsten, huishoudelijke reglementen, regels en regelingen / arbeidsvoorwaarden.

Op het gebied van arbeidsrecht geldt dat u er vaak beter in een vroeg stadium over na kunt denken, dan dat u pas in actie komt als het eigenlijk al te laat is.

Training

HRQ Personeelsadvies kan diverse trainingen / workshops voor uw organisatie verzorgen. Voor wat betreft de workshops kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een workshop over dossieropbouw / ontslag. Ook is het mogelijk om uw leidinggevenden verder te ontwikkelen in het voeren van diverse gesprekken.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot trainingen op maat. De onderwerpen die spelen binnen uw organisatie, kunnen we verder onder de aandacht brengen bij leidinggevenden of medewerkers, waardoor u beweging, groei en ontwikkeling kunt bewerkstelligen bij uw medewerkers en daarmee uw gehele organisatie.

Het formuleren van doelstellingen, het in beweging komen en het creeeren van de juiste omstandigheden om je doelstellingen ook daadwerkelijk te gaan behalen vinden wij daarbij erg belangrijk.

Coaching

Het kan gebeuren dat u, of een van uw medewerkers 'er zelf even niet meer helemaal uit komt'. Dat is niet raar, dat maakt iemand geen minder goede medewerker, maar het kan het wel ooit nodig (en wellicht ook wel makkelijker) maken om een 'externe' in te schakelen om dit proces te begeleiden. Want uzelf een spiegel voorhouden, of klankborden met jezelf is dan toch lastig. En het coachen van een medewerker door bijvoorbeeld een leidinggevende (of de eigen hr-medewerker) werkt, afhankelijk van de aard van de problematiek, soms ook averechts. Als wij u die spiegel voorhouden of met u klankborden is dit niet om u te vertellen wat u zou moeten doen, maar om al pratend / al doende, u te begeleiden in het zelf vinden van oplossingen en te komen tot een aantal vervolgstappen die leiden tot het gewenste resultaat. 

Voor coaching geldt als uitgangspunt; een gepaste en praktische begeleiding, afgestemd op dat wat er speelt. Kortom: bekijken wat er nodig is en daar naar handelen.

Outplacement

Het outplacement-traject van HRQ Personeelsadvies heet 'On the move'.
Want om van u als werkgever naar een nieuwe werkgever over te stappen, zal uw medewerker toch echt in beweging moeten komen. En dan ook nog in verschillende vormen. Hij/zij moet allereerst loskomen van de huidige (oude) situatie, alvorens er elders succes geboekt kan gaan worden. Het traject wat HRQ Personeelsadvies u kan bieden is een praktisch traject waarbij uw medewerker meegenomen wordt door een aantal fasen, met als doel dat hij/zij er weer klaar voor gaat zijn om de arbeidsmarkt te betreden en daarbij een aantal tools in handen heeft om dit op een zo goed mogelijke manier te doen.

Een aantal aspecten die in dit traject aan de orde komen zijn: 'wie ben ik', 'wat wil ik', wat kan ik', maar ook hoe stel ik een goede brief en cv op en een sollicitatietraining horen thuis in 'On the move'.