Personeelsadvies Nieuws

6/7/2015 - Wet werk en zekerheid januari 2015

Omdat soms door de bomen het bos niet meer te zien is, hieronder een overzicht van alle wetswijzigingen die in zijn gegaan op 1 januari 2015.
Daarmee heeft u alles op een rijtje.

Concurrentiebeding:
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het (uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang) niet meer toegestaan een concurrentiebeding op te nemen.

Aanzegtermijn:
Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan 6 maanden), dan dient u hem/haar schriftelijk een maand voor het aflopen van het contract aan te geven of het contract al dan niet verlengd wordt en onder welke voorwaarden. Doet u dit niet tijdig dan bent u een 'boete' verschuldigd ter hoogte van een maandloon. Uw werknemer moet deze dan wel opeisen.

Proeftijd:
Een proeftijd mag alleen nog maar overeengekomen bij een contract wat is aangegaan voor een periode van langer dan 6 maanden.

Oproepkrachten:
Voorheen hoefde je oproepkrachten, bij onvoldoende werk, de eerste 6 maanden niet door te betalen en kon deze periode bij CAO onbeperkt worden verlengd. Vanaf 1 januari mag dit alleen nog maar indien er sprake is van incidentele werkzaamheden (die geen vaste omvang kennen). In de zorg worden 0-uren-contracten helemaal verboden.


Terug naar de nieuwsberichten