Personeelsadvies Nieuws

6/8/2015 - Wet werk en zekerheid juli 2015

Als aanvulling op de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid al met zich meebracht per januari geldt dat er met ingang van 1 juli 2015 nog een aantal wijzingen plaats gaan vinden.
Hieronder wederom een beknopte samenvatting.

Ketenbepaling:
Er mogen nog steeds 3 contracten voor bepaalde tijd afgesloten worden alvorens er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Echter is de termijn waarbinnen deze tijdelijke contracten afgesloten dienen te worden ingekort van 3 jaar naar 2 jaar.
Daar waar de ketenbepaling voorheen opnieuw begon na een uitdiensttreding van 3 maanden geldt nu dat een werknemer 6 maanden uit dienst moet zijn geweest alvorens je weer een 1e contract voor bepaalde tijd af kunt sluiten met deze medewerker.

Ontslagroute:
Voorheen kon je als werkgever bepalen via welke instantie je ontslagaanvraag liet lopen, via het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de reden van ontslag ook meteen de route die je als werkgever dient te bewandelen. Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden loopt standaard via het UWV WERKbedrijf. De kantonrechter wordt benaderd in het geval van ontslag op een persoonlijke grondslag (bv disfunctioneren).

Transitievergoeding:
Daar waar het UWV WERKbedrijf in een ontslagprocedure niet kon oordelen over een eventuele ontslagvergoeding en de kantonrechter dit wel deed, is het nu zo dat je als werkgever een zogeheten transitievergoeding verschuldigd bent aan die medewerkers die 2 jaar of langer bij u in dienst zijn en uit dienst treden (u verlengt het contract niet, uw medewerker is langer dan 2 jaar ziek, u reorganiseert). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker en de duur van het dienstverband. 

En omwille van het gezegde 'driemaal is scheepsrecht', gaat het laatste deel van de Wet werk en zekerheid, in op 1 januari 2016. De wijziging die dan nog op stapel staat is de verkorting van de ww-duur. Deze wordt in stapjes afgebouwd (1 maand per kwartaal). Uiteindelijk zal de maximale ww duur dan uitkomen op 2 jaar (de uitkering is daarbij gekoppeld aan het laatstverdiende loon). 

Terug naar de nieuwsberichten