Organisatie

Waarom dan HRQ Personeelsadvies? Het belangrijkste is uiteraard dat er een klik moet zijn en dat er een basis van vertrouwen is. Dat is de enige manier waarop een samenwerking een 'prettige en langdurige samenwerking' gaat zijn. En dat is wel waar wij naar streven.
'Een klik' is lastig te vatten. Die ontstaat pas als er ook echt contact is.

Hieronder dan toch een aantal kenmerken van HRQ Personeelsadvies:

Q = Kwaliteit; Naast het feit dat de Q staat voor Quinten, staat deze ook voor Quality, oftewel kwaliteit. Kwaliteit van werk en kwaliteit van advies. Het afgeleverde werk moet goed zijn en binnen de afgesproken termijn. U moet er van op aan kunnen dat u krijgt wat er is gevraagd. Schiet kennis tekort, dan zorgen we er voor dat er specialisten bijgeschakeld worden.

No-nonsense; Het hoeft allemaal niet moeilijk of met ingewikkelde woorden. Zowel het advies als de uitwerking van zaken moet passen bij uw organisatie. Het gaat niet om dure woorden maar om de inhoud en praktische toepasbaarheid. Dus geen ellenlange rapporten die ergens in een bureaulade verdwijnen! HRQ Personeelsadvies is meer van de praktische oplossingen, dan van de dure taal.

Zorgvuldigheid; Het gaat vaak om of over mensen, uw medewerkers in dit geval. En dan vinden wij het enorm belangrijk dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd wordt.